Emne

Hjelpeforeningens presidentskap

Hjelpeforeningens presidentskap på generalplan virker under ledelse av Kirkens første presidentskap. For tiden består presidentskapet av Julie B. Beck, Silvia Allred og Barbara Thompson. De har virket siden mars 2007.

Julie B. Beck, Hjelpeforeningens president, bodde i Brasil da hun var fire år, og lærte å snakke portugisisk. Hun studerte ved Dixie College og Brigham Young University i Utah. Hun er mor til tre barn og bestemor til åtte.

Hennes førsterådgiver, Silvia Allred, er opprinnelig fra El Salvador, med spansk som morsmål. Hun møtte misjonærene som tenåring i San Salvador, og sluttet seg til Kirken kort tid senere. Hun reiste senere på misjon i Mellom-Amerika.

Annenrådgiver Barbara Thompson lærte tysk som misjonær i Hamburg. Hun har mastergrad i sosialarbeid, og arbeidet for Utahs helse- og sosialdepartement i 30 år. Etter at hun gikk av med pensjon har hun virket som direktør i en internasjonal organisasjon som arbeider for å hjelpe mishandlede og forsømte barn.

 

Disse tre kvinnene representerer og leder en voksende organisasjon som strekker seg over hele verden. Kulturer kan være annerledes og språkbarrierer finnes, men ifølge Beck kan Kirkens kvinner bidra mye til å forbedre sine lokalsamfunn.

“Hva en kvinne gjør for å yte hjelp i Afrika, vil være litt annerledes enn hva hun gjør i Bountiful, Utah. Hva hun gjør i Bangalore, vil være litt annerledes enn hva hun gjør i Buenos Aires,” sa Beck. “De vet hvordan de kan hjelpe. De kan oppfatte behov. Vi er her for å styrke dem.”

Det finnes ingen standard mormonkvinne. De er gift, enslige eller enker. De er døtre, mødre og bestemødre. De er ofte hjemmeværende, og noen kan ha andre krevende yrker.

Beck sier at uavhengig av rollene har alle kvinner en felles mulighet til å være en del av en organisasjon som lærer dem å bygge opp troen på Jesus Kristus, oppfordrer til studium og selvforbedring, understreker kvinners guddommelige verdi, utøver nestekjærlighet og tjeneste, styrker familier og skaper et system for støtte og vennskap.

Innenfor Kirkens struktur har kvinner muligheter til å være ledere, tale under gudstjenester og holde forsamlingsbønn. De har en aktiv rolle i Kirkens velferdsprogram ved å undervise i prinsipper for selvhjulpenhet og hjelpe til med ivareta individuelle midlertidige og langsiktige behov. Det finnes også et omfattende program for hjemmebesøk hvor Kirkens kvinner regelmessig kommer til hverandre med støtte og oppmuntring. Joseph Smith forklarte at hensikten med Hjelpeforeningen var å “hjelpe de fattige, de som ingenting hadde, enker og foreldreløse, og realisere alle oppløftende formål”.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.