Emne

Høyrådet

En gruppe på 12 mann som er kalt til å hjelpe til med å føre tilsyn med Kirkens arbeid i en stav. Disse høyrådsmedlemmene arbeider under ledelse av stavspresidenten og hjelper til med å lære opp og føre tilsyn med stavens personell eller programmer. Høyrådet møtes også som disiplinærråd i tilfeller der alvorlig synd kan påvirke noens medlemskap i Kirken.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.