October-Announcement_aaa.jpeg
Pressemelding

Generalkonferansen i oktober 2020 vil kun foregå virtuelt

Møtene vil følge samme mønster som konferansen som ble avholdt i april i år

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har sendt følgende brev angående generalkonferansen i oktober 2020 til Kirkens medlemmer overalt.

Kjære brødre og søstre.

Mens noen områder i verden fortsatt merker virkningene av en alvorlig pandemi, er det ikke slik i andre områder. Som en verdensomspennende organisasjon er vi forpliktet til å være gode samfunnsborgere og til å utvise varsomhet i forbindelse med noe så spesielt som en generalkonferanse, som tradisjonelt samler tusenvis av besøkende til Salt Lake City fra hele verden.

For å ivareta menneskers helse og trygghet har vi besluttet at generalkonferansen i oktober 2020 vil følge samme mønster som konferansen som ble avholdt i april i år. Generalkonferansens møter vil bli kringkastet på vanlig måte. Møtene vil dog ikke være åpne for offentligheten.

Ytterligere detaljer om generalkonferansen, som etter planen finner sted 3. og 4. oktober 2020, vil bli delt når de er fastsatt.

Vi ber om at Herrens mest utsøkte velsignelser tilkommer dere.

Med vennlig hilsen

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Det første presidentskap

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.