GC2019.jpg
Pressemelding

Generalkonferansen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige – en tid for å høre fra vår tids profet

Millioner vil samles førstkommende helg, 6. og 7. april, for å delta på Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges årlige generalkonferanse.

Et av Kirkens kjennetegn er troen på at Gud fremdeles taler til profeter i vår tid for å lede og veilede sine barn på samme måte som han gjorde med Moses, Abraham og andre på bibelsk tid. Generalkonferansen er en tid to ganger i året, hvor medlemmer og venner av Jesu Kristi Kirke får høre Herrens veiledende røst gjennom profeten, president Russell M. Nelson.

Under konferansen vil, i tillegg til president Nelson, mange andre av Kirkens ledere få muligheten til å tale, innbefattet medlemmer av De tolv apostlers quorum. I likhet med profeten, mottar også apostlene veiledning og åpenbaring fra Gud, slik som Peter, Jakob, Johannes og Paulus i Det nye testamente. Hovedansvaret til en apostel er å vitne om Kristus og innby alle til å vende seg til Frelseren og utvikle sitt eget forhold til ham.

Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum sa under den forrige generalkonferansen i april: “Jeg vitner om at Jesus Kristus er vår oppstandne og levende Forløser. Og jeg lover at han vil lede, beskytte og styrke oss når vi går i hans Ånds saktmodighet.”

På konferansen vil vi også få høre fra kvinnelige ledere og andre ledere.

Alle inviteres til å delta på den årlige generalkonferansen for å høre de inspirerte budskapene og lære mer om Jesus Kristus.

Generalkonferansens møteplan for april 2019:

  • Generalkonferansens prestedømsmøte for aronske og melkisedekske prestedømsbærere, avholdes søndag 7. april kl. 02:00 norsk tid. Dette møtet kringkastes i reprise på søndag formiddag kl. 11:00 norsk tid.
  • Generalkonferansens møter for alle medlemmer, avholdes lørdag og søndag, 6. og 7. april kl. 18:00 og 22:00 norsk tid. (Møtet lørdag ettermiddag sendes også i reprise kl. 14:00 norsk tid.)

Konferansen, som vil være tilgjengelig på over 80 språk, kringkastes over Internett på ChurchofJesusChrist.org hvor Kirkens medlemmer og venner er invitert til å se og delta. Følg emneknaggen #Generalkonferanse på sosiale medier for å se hvordan ordene til vår tids profeter og apostler har inspirert millioner.

I Europa tolkes og kringkastes generalkonferansen til følgende 21 språk: albansk, dansk, finsk, fransk, gresk. Islandsk, italiensk, kroatisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, serbisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tsjekkisk, tysk og ungarsk.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har over 16 millioner medlemmer på verdensbasis, med over en halv million medlemmer og 1 400 menigheter i Europa.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.