Mormon Newsroom
Pressemelding

Forny forpliktelsen til Kristus i en tid med verdensomspennende uro, oppfordrer president Nelson på generalkonferansen

Seks nye templer bekjentgjort. Ledere fordømmer rasisme og ber om høflighet i det offentlige rom

Omfavn fremtiden med tro og søk å vokse åndelig til tross for urolige tider. Dette var noen av de viktigste budskapene som president Russell M. Nelson, den globale lederen for Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige delte under troens 190..halvårlige konferanse (3.-4. oktober 2020).

Selv om president Nelson uttrykte glede over anledningen og muligheten til å samles virtuelt på den verdensomspennende konferansen, formidlet han også sorg for alle som har blitt rammet  av covid-19 pandemien, naturkatastrofer og andre vanskeligheter.

Til tross for omveltninger i verden, sa han at Herren vil at vi skal “se fremover med frydefull forventning”. 

“Utfordringen for deg og meg er å forsikre oss om at hver enkelt av oss vil oppnå vårt guddommelig potensial. I dag hører vi ofte om ‘en ny normal’. Hvis du virkelig ønsker å omfavne ‘en ny normal’, oppfordrer jeg deg til å vende ditt hjerte, ditt sinn og din sjel i større grad til vår himmelske Fader og hans Sønn, Jesus Kristus. La det være din ‘nye normal’.” 

Flere talere ved den siste dagers helliges verdensomspennende begivenheten anmodet om sivilisert drøfting i det offentlig rom, og til en fullstendig oppgivelse av rasistiske holdninger. I åpningsbønnen på møtet lørdag formiddag, ba eldste Patrick Kearon, seniorpresident i De sytti, om guddommelige velsignelser til dem som føler seg marginalisert. Han sa: “Vi ber om at de må føle helbredelse, fred og trøst” og ba, “vi lengter etter å vende tilbake til verdighet og høflighet i det offentlige rom.” 

Kirkens ledere påpekte nye teknologiske tilnærminger for å dele evangeliet med andre som har vist seg å være effektive. President Russell M. Nelson erklærte i sin åpningstale på generalkonferansen: “Herrens verk går stødig fremover. Midt i sosial distansering, munnbind og Zoom-møter har vi lært å gjøre visse ting annerledes, og noen også mer effektivt. Uvanlige tider kan bringe uvanlige belønninger. Våre misjonærer og misjonsledere har vært oppfinnsomme, robuste og virkelig bemerkelsesverdige. Selv om de fleste misjonærer har måttet finne nye og kreative måter å utføre sitt arbeid på, har mange misjoner rapportert mer undervisning enn før.”

Planer ble kunngjort om å oppføre templer på seks steder: Tarawa i Kiribati; Port Vila i Vanuatu; Lindon i Utah i USA; Stor-Guatemala City i Guatemala; São Paulo øst i Brasil og Santa Cruz i Bolivia. Siden han ble Kirkens president i 2018, har president Nelson bekjentgjort oppføringen av 49 nye templer. Jesu Kristi Kirke har nå 230 templer bekjentgjort, under oppføring eller i drift.

President Henry B. Eyring i Det første presidentskap bekjentgjorde kall av en ny generalautoritet-sytti, eldste Dean M. Davies, et nytt medlem av det presiderende biskopsråd, biskop L. Todd Budge og fire nye områdesyttier. Han fremla også avløsningen av biskop Dean M. Davies som medlem av det presiderende biskopsråd, og av tre generalautoriteter-syttier og 47 områdesyttier. Eldste Brent H. Nielson erstatter eldste L. Whitney Clayton som medlem av De syttis presidentskap (han er gitt emeritus-status).

Under Kvinnenes møte talte søster Sharon Eubank, førsterådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, om kvinners evne til å “fjerne fordommer og bygge opp enhet”, og oppfordret kvinner til å “[være] en del av en kollektiv kraft som endrer verden til det gode”.

“Kirkens kvinner har ubegrenset potensial til å forandre samfunnet”, sa hun. Ifølge søster Eubank “[vil] den forandring vi søker i oss selv og i gruppene vi tilhører, komme mindre ved aktivisme og mer ved aktivt å prøve hver dag å forstå hverandre. Kvinner kan arbeide for å sikre at deres innsats er synkronisert med andre, hvor enkeltpersoner handler for å gjøre det som er godt for fellesskapet og alle tilpasser seg “behovene og evnene til de andre”. De kan benytte seg av Herrens kraft når de viser den samme barmhjertighet mot andre som de selv søker.

Det ble avholdt fem konferansemøter i løpet av helgen, sendt fra konferansesenterets aula i Salt Lake City i Utah i USA. Gjennom satellitt-, radio-, fjernsyns- og Internett-sendinger, så vel som trykte publikasjoner, nådde talerne et verdensomspennende publikum anslått til flere millioner.

Siste dagers hellige misjonærer kom først til Europa i 1837. Det er nå over en halv million medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på det europeiske kontinentet.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.