Emne

FamilySearch

FamilySearch er den største genealogiorganisasjonen i hele verden. Siden 1894 har FamilySearch samarbeidet med arkiver, biblioteker og kirker i over 100 land for å muliggjøre økonomisk tilgang til opptegnelser som hjelper folk å finne sine forfedre.

Hver måned bruker over 3 millioner mennesker opptegnelser, ressurser og tjenester fra FamilySearch for å lære mer om sin slektshistorie. Disse opptegnelsene og tjenestene er tilgjengelige på Internett på FamilySearch.org, eller gjennom over 4600 slektshistoriske sentrei 126 land, inkludert det kjente Slektshistorisk bibliotek i Salt Lake City, Utah.

FamilySearch er en tjeneste som leveres av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. FamilySearch sitt engasjement for å hjelpe folk å knytte bånd til sine forfedre er forankret i mormonenes tro om at familien er ment å være det sentrale i vårt liv, og at familieforhold er ment å fortsette utover dette liv. Ettersom interessen for slektshistorie ikke er begrenset av kultur, etnisitet eller religiøs tro, er FamilySearch sine ressurser tilgjengelige for alle som ønsker å lære mer om sin familie og sin arv, fra kirkebøker i Europa til muntlige historier i Afrika.

Som en ideell organisasjon er FamilySearch avhengig av støtte fra frivillige over hele verden. Disse frivillige hjelper med å kartotekføre opptegnelser, yte personlig assistanse og dele sin kunnskap om slektsforskning.

FamilySearch gir personlig assistanse til både erfarne slektshistorikere og de som nettopp har påbegynt sin genealogiske reise. Denne hjelpen kan nås via nettverket av slektshistoriske sentre eller ved å kontakte FamilySearch Support på support@familysearch.org eller 1-800-406-1830 i USA og Canada. Klikk her for en liste over kontakttelefonnumre i andre land og provinser.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.