Emne

Familie

  • Konseptet med en forenet familie som lever og utvikler seg evig, står helt sentralt i de siste-dagers-helliges lære. I familier ledet av en far og en mor utvikler barn dyder som kjærlighet, tillit, lojalitet, samarbeid og tjeneste.
  • Ifølge Kirkens lære blir ikke en vielse som er utført i et av Kirkens templer, oppløst ved døden så lenge paret holder seg trofaste mot de løfter de har avgitt i templet. Tvert imot fortsetter familieforholdet på den andre siden av graven, og de enkelte familiemedlemmene kan utvikle seg gjennom evigheten.
  • I 1995 utstedte Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum – Kirkens to høyeste ledende organer – en erklæring som forklarer familiens hellige natur og hvordan familieforhold skulle fungere og gis næring. (Les “Familien – En erklæring til verden.”)
  • I 1915 etablerte Kirkens ledere et program som skulle oppmuntre foreldre til å samle sine familier rundt seg en gang i uken for en kveld viet familien. Familiens hjemmeaften er en tid foreldre kan bruke til å undervise sine barn i evangeliets prinsipper. En typisk familiens hjemmeaften inneholder bønn, sang, en kort leksjon, en aktivitet og forfriskninger. Leksjonene holdes av foreldrene og noen ganger av barna.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.