Pressemelding

Europeisk kirkeleder kalt som ny presiderende biskop

Biskop Gérald Caussé er kalt som ny presiderende biskop i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dean M. Davies blir førsterådgiver og W. Christopher Waddell annenrådgiver i Det presiderende biskopsråd.

Det første presidentskap opplyste om dette 9. oktober 2015. De nye oppdragene gjelder med umiddelbar virkning, men det vil også være en overgangsfase.

Biskop Gérald Caussé

Biskop Gérald Caussé, 52, fra Frankrike, ble utnevnt til Kirkens presiderende biskop 9. oktober 2015. Han fyller den ledige stillingen etter Gary E. Stevenson, som ble medlem av De tolv apostlers quorum 3. oktober 2015.

Før dette oppdraget var biskop Caussé førsterådgiver i Det presiderende biskopsråd fra mars 2012. Han hadde tidligere vært medlem av De syttis første quorum og rådgiver i presidentskapet for området Europa. Han er den tredje presiderende biskopen som er født utenfor USA, og den første med engelsk som fremmedspråk.

Biskop Caussé mottok mastergrad i bedriftsledelse fra Frankrikes handelshøyskole ESSEC i 1987. Han arbeidet i næringsmiddelindustrien, hvor han var ansatt i flere supermarkedkjeder og matdistribusjonsselskaper. Han var daglig leder for Pomona, et matdistribusjonsselskap i Frankrike. Han jobbet som logistikkdirektør for Carrefour-gruppen, et internasjonalt dagligvarehandel-firma.

Han ble født i Bordeaux, Frankrike 20. mai 1963. Han giftet seg med Valérie Lucienne Babin 2. august 1986. De har fem barn og fem barnebarn.

Biskop Dean M. Davies

Biskop Dean M. Davies, 64, blir førsterådgiver i Det presiderende biskopsråd i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Før dette oppdraget var han annenrådgiver til biskop Gary E. Stevenson, som ble medlem av De tolv apostlers quorum 3. oktober 2015.

Biskop Davies har vært ansatt i Kirken siden juli 1995, og har hatt forskjellige stillinger. Inntil nylig var han administrerende direktør i Avdeling for spesielle prosjekter, med ansvar for eiendommer til spesielle formål, tempeldesign og tempelbygging.

Før han ble ansatt i Kirken, arbeidet biskop Davies for High Industries, Inc. i Lancaster, Pennsylvania og Bechtel Investments, Inc. i San Francisco, California. Biskop Davies mottok bachelorgrad i landbruksøkonomi fra Brigham Young University i 1976, og tok senere høyere lederutdanning ved universitetene Stanford og Northwestern.

Biskop Davies har vært misjonspresident i Puerto Rico San Juan misjon, og snakker flytende spansk.

Dean Myron Davies ble født i Salt Lake City, Utah 5. september 1951. Han ble viet til Darla James i Salt Lake tempel 20. juni 1973. De har fem barn og 14 barnebarn.

Biskop W. Christopher Waddell

Biskop W. Christopher Waddell, 56, er kalt som annenrådgiver i Det presiderende biskopsråd.

Biskop Waddell har vært medlem av De syttis første quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige siden april 2011.

Wayne Christopher Waddell ble født i Los Angeles, California 28. juni 1959. Han giftet seg med Carol Stansel i juli 1984. De har fire barn og tre barnebarn. Eldste og søster Waddell bor i Lima, Peru, der han for tiden er rådgiver i presidentskapet for området Syd-Amerika nordvest. Han vil fortsette å virke i Peru i en kort overgangsperiode.

Biskop Waddell mottok bachelorgrad fra San Diego State University i 1984. Fra og med 1984 arbeidet han for Merrill Lynch i flere stillinger, blant annet som nestleder for investeringer.

Biskop Waddell har virket i mange kall i Kirken, blant annet som heltidsmisjonær i Spania, og snakker flytende spansk.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.