Pressemelding

EU-kontoret holder presentasjon om kampen mot radikalisering

I Brussel, 25. februar 2015, presenterte dr. Brian Grim, leder for en stiftelse for fri forretningsvirksomhet og religionsutøvelse, en ny interreligiøs tilnærming i kampen mot radikalisering i utsatte områder. Presentasjonen ble arrangert av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges EU-kontor, og samlet representanter fra trossamfunn og frivillige organisasjoner. Presentasjonen ble holdt av eldste Timothy Dyches, annenrådgiver i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges presidentskap i det europeiske området.

Radikal1

Brian Grim innledet sin presentasjon med å fortelle om personlige erfaringer fra Kina, Europa, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Han beskrev hvordan hans perspektiv hadde utviklet seg etter angrepet på USAs ambassade i Teheran i 1979. Den gangen opplevde iranske studenter i USA fiendtlighet for noe de ikke hadde gjort, og han skjønte at den eneste radikale reaksjonen på radikalisme og hat var “radikal nestekjærlighet”.

Han delte noen av resultatene fra sin sosiologiske forskning, som for eksempel viser at mer enn åtte av ti mennesker i verden følger en religion, og blant de 16 prosentene som ikke gjør det, er det mange som har en form for religiøs tro eller deltar i en eller annen religiøs praksis. Ifølge studier utført av Pew Research, blir religionsfriheten begrenset på to hovedmåter – ved myndigheters undertrykkelse og ved samfunnsfiendtlighet.

Da han gikk videre inn på hvert enkelt initiativ, forklarte dr. Grim at radikalisering, særlig blant unge mennesker som er oppvokst i vestlige demokratier, ofte skyldes marginalisering, fattigdom, arbeidsledighet og manglende fremtidsutsikter og utdannelse. Kjernen i dr. Grims initiativ er samarbeid mellom ledende interkonfesjonelle grupper, handelshøyskoler og utdannelsesinstitusjoner om å tilpasse de siste-dagers-helliges “Læreplan for selvhjulpenhet” til en verktøykasse for interkonfesjonell anvendelse.

Undervisningsmateriellet vil fremme selvhjulpenhet som livsstil, og hjelpe folk å gjøre en bevisst, aktiv innsats for å sørge for sine egne og sine familiers behov. Programmet vil følge seks temaer for et balansert liv som behandles i “Læreplan for selvhjulpenhet”: Utdannelse, helse, arbeid, hjemmeproduksjon og forvaltning, familiens økonomi og åndelig styrke. Interkonfesjonelle opplæringsteam bestående av frivillige fra både lokale virksomheter og trossamfunn, vil være bærrebjelken i dette initiativet. Å ha begge deler er en unik og viktig del av programmet, ettersom personer med reell kunnskap om arbeidslivet og personer fra forskjellige trosretninger bidrar til å gi gode alternativer til radikale oppfatninger som vokser frem når isolasjon og fortvilelse råder.

Radikal2

Dr. Grims presentasjon ble introdusert av eldste Timothy Dyches, som fortalte om de grunnleggende verdiene i selvhjulpenhet-verktøykassen Kirken har utarbeidet, som står sentralt i dr. Grims initiativ. Verktøykassen brukes over hele verden av siste-dagers-hellige fagfolk og frivillige til å styrke dem som sliter økonomisk eller med arbeidsledighet, å bli selvhjulpne og forsørge seg selv og sine familier. Han sa: “Programmet har i bunn og grunn blitt opprettet for å gi folk håp og et ønske om å leve og vokse. Det er mye lettere å bli radikalisert hvis de ikke kan det. Vi ønsker at de skal ha et bedre alternativ, og å gi dem anledning til å ha håp og et ønske om å utvikle seg og forsørge seg selv og familien.”

De som er interessert i å vite mer om dette initiativet, kan kontakte Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges EU-kontor på EUOffice@ldschurch.org.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges EU-kontor i Brussel samarbeider med og fremmer dialog blant EU-aktører, herunder opinionsledere, akademikere og religiøse og politiske ledere som engasjerer seg for religionsfrihet, humanitær bistand, frivillig arbeid og ungdom. Kontoret er også medlem av det europeiske panel om religiøs intoleranse og diskriminering (EPRID), et nettverk av samfunnsorganisasjoner, herunder religiøse og ikke-religiøse foreninger, som har som mål å bidra til den samlede fremmelse og beskyttelse av retten til religions- eller trosfrihet i verden, som er definert av artikkel 18 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.