Mormon Newsroom
Pressemelding

EU-kommisjonens president Barroso inviterer mormonleder til møte med andre religiøse ledere på høyt nivå

Det høytstående møtet ble arrangert av José Manuel Barroso, president for EU-kommisjonen, og ledet av Herman Van Rompuy, president for Det europeiske råd, og László Surján, visepresident for Europaparlamentet. I år er første gang en representant fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har blitt invitert til å delta.

Under debatten sa eldste Teixeira at for å sikre en sterkere og fredelig fremtid for Europa, burde tro, familie og religionsfrihet spille en viktig rolle og vies tilstrekkelig oppmerksomhet ved utformingen av EUs politikk. Han sa: “Europas fremtid er i dag. Den er i våre familier, der barna mottar livets lærdommer: Sannhet, ære, dyd, selvkontroll, verdien av utdannelse, ærlig arbeid og livets hensikt og privilegium.”

Deltakerne fulgte president Barrosos oppfordring om å reflektere over aktuelle utfordringer og muligheter i Den europeiske union (EU): det presserende behovet for å styrke forbindelsene mellom EU-borgerne og den demokratiske prosessen i unionen, dens felles verdier som fred, frihet, demokrati og rettssikkerhet, og det moralske og politiske ansvar som må ivaretas ikke bare av institusjonene, men av hver enkelt europeer.

Lisboa-traktaten har siden 2009 vernet om åpen, klar og regelmessig dialog med kirker, trossamfunn og filosofiske og ikke-konfesjonelle organisasjoner i lovverket (Art 17 TFEU). Dagens møte mellom religiøse ledere på høyt plan er det tiende i rekken av møter arrangert av president Barroso siden 2005.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, et kristent trossamfunn med en halv million medlemmer i Europa, åpnet nylig sitt EU-kontor i Brussel, og vil søke anledninger til å tjene det europeiske fellesskapet gjennom dets politiske og institusjonelle organer, og ved samarbeid med internasjonale frivillige organisasjoner, religiøse organisasjoner og det sivile samfunn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.