Lederbiografi

Eldste Robert D. Hales

Eldste Robert D. Hales ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2. april 1994.

Eldste Hales ble kalt som generalautoritet 4. april 1975. Han virket som assistent for De tolv apostlers quorum og senere som medlem av De syttis første quorum. Han var Kirkens presiderende biskop fra april 1985 og frem til han ble kalt til De tolv apostlers quorum.

Han var regionalrepresentant i fem år før han ble kalt som generalautoritet. Før det virket han som grenspresident, biskop, høyrådsmedlem og rådgiver til en stavspresident. Han var president for England London misjon på slutten av 1970-tallet, og han har vært førsterådgiver i Søndagsskolens generalpresidentskap.

Før han ble kalt til heltidstjeneste i Kirken, hadde eldste Hales en fremgangsrik karriere innen næringslivet og hadde ledende stillinger i tre nasjonale selskaper.

Eldste Hales ble født i New York City. Han studerte ved University of Utah, og har i tillegg en mastergrad i bedriftsledelse fra Harvard. Han tjenestegjorde som jagerpilot i det amerikanske Luftforsvaret.

Han giftet seg med Mary Crandall, og de har to sønner.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.