Lederbiografi

Eldste Richard G. Scott

Richard Gordon Scott ble kalt som apostel i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 1. oktober 1988. Han ble kalt som medlem av De syttis første quorum 2. april 1977, og virket i presidentskapet for dette quorumet fra 1. oktober 1983 frem til han fikk sitt nåværende kall.

Han ble født i Pocatello, Idaho 7. november 1928, sønn av Kenneth Leroy og Mary Whittle Scott. Da han var fem år gammel, flyttet han sammen med sine foreldre til Washington, D.C., hvor faren tjenestegjorde i Landbruksdepartementet. Han ble senere assisterende landbruksminister.

Han ble uteksaminert fra George Washington University som maskiningeniør, reiste på heltidsmisjon til Uruguay og tok senere påbyggingsstudier i kjerneteknikk i Oak Ridge, Tennessee. Fra 1953 til 1965 arbeidet eldste Scott direkte under admiral Hyman Rickover. Han ledet utvikling og produksjon av kjernefysisk brensel til en rekke sjø- og landbaserte kraftverk. Eldste Scott mottok en æresdoktorgrad i kristen tjeneste fra Brigham Young University i 2008.

Fra 1965 til 1969 presiderte han over Argentina nord misjon i Cordoba i Argentina. Da han kom hjem, begynte han som privat konsulent for kjernekraftselskaper.

Han virket som regionalrepresentant i Uruguay, Paraguay, Nord- og Syd-Carolina, Virginia og Washington, D.C. frem til han ble kalt som Sytti.

Eldste Scott elsker vår Fader i himmelen, hans elskede Sønn og alle Faderens andre barn. Eldste Scott har en rekke spesialinteresser. Han nærer dyp kjærlighet til verdens naturlige skjønnhet.

Han er velsignet med en begavet hustru, Jeanene Watkins, som han ble beseglet til i Manti tempel 16. juli 1953. Hun gikk bort 15. mai 1995. De har syv barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.