Pressemelding

Eldste Patrick Kearon kalt til De tolv apostlers quorum

Eldste Patrick Kearon er det nyeste medlemmet av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Han ble kalt torsdag 7. desember 2023 og ordinert senere samme dag av president Russell M. Nelson og de andre medlemmene av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum.


 

Elder-Kearon
Elder-Kearon
Eldste Patrick Kearon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

“Kallet til apostel-embedet er et kall til å vitne for verden om den Herre Jesu Kristi guddommelighet,” sa President Russell M. Nelson, da han ble kalt til å tjene i denne rollen i 1984.

I tillegg til sitt hovedansvar om å være spesielle vitner om Kristi navn over hele verden, har disse apostlene et betydelig administrativt ansvar for å føre tilsyn med driften og utviklingen av en global kirke. De tolv apostlers quorum er det nest høyeste presiderende organet i Kirkens ledelse. De tjener under ledelse av Det første presidentskap, som består av kirkens president og to rådgivere.

Eldste Kearon, som har tjent som seniorpresident i De syttis presidentskap siden august 2020, fyller den ledige plassen etter president M. Russell Ballard, som gikk bort søndag 12. november 2023. Eldste Kearon har vært generalautoritetssytti siden 3. april 2010 og er både britisk og irsk statsborger.

“Dette hellige kallet er så veldig overveldende og jeg føler meg ydmyk,” sier eldste Kearon. “Jeg må sette all min lit til Frelseren i mitt forsøk på å bli det han trenger meg til å være og dele mitt vitnesbyrd om hans kjærlighet og lys. Jesu Kristi overflod og nåde har brakt enorm glede inn i livet mitt og gitt meg helbredende balsam i tider med prøvelser. Jeg elsker ham. Jeg vil strebe etter å tjene ham etter beste evne.”

Elder Kearon (62) vokste opp i Storbritannia og Midtøsten, der faren jobbet i forsvarsindustrien. Da han var 10 år gammel, gikk han på internatskole i England mens foreldrene ble igjen i Saudi-Arabia. Den store prøvelsen som denne separasjonen innebar, skapte en varig innsikt og følsomhet som har kommet til å prege hans tjeneste.

“På mange måter er vi jo alle langt hjemmefra,” underviste eldste Kearon en gang studenter ved Brigham Young University. “Metaforen med vårt evige hjem er tydelig. ... Vår evige Fader har ikke latt noen av oss forlate hjemmet, forlate hans nærvær, uten mulighet til å få tilgang til hans kjærlighet og veiledning - hver eneste dag i livet.”

I sitt voksne liv har eldste Kearon bodd og arbeidet i Storbritannia, Saudi-Arabia og USA i en rekke bransjer, blant annet som leder av sitt eget kommunikasjonsbyrå.

Elder Kearon ble først kjent med Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige da han bodde i California sammen med en siste-dagers-hellig familie. Han sa at de “levde en gledelig tilværelse basert på tjeneste”. Noen år senere møtte han misjonærer på gaten i London og ble til slutt døpt julaften 1987.

To år etter sin dåp traff eldste Kearon Jennifer Hulme, en student ved Brigham Young University i Provo. Hun var på et seks måneder langt studieopphold i London. Paret giftet seg i Oakland-tempelet i California i 1991 og bodde deretter i England i 19 år før de flyttet til Utah da Kearon ble utnevnt til generalautoritetssytti. De har fire barn: Sean (som døde som spedbarn), Elizabeth, Susannah og Emma.

Før han ble kalt til generalautoritet, hadde eldste Kearon blant annet vært områdesytti, stavspresident og grenpresident i Kirken.

Eldste Kearon vil bli oppholdt på generalkonferansen i april 2024.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.