Pressemelding

Eldste og søster Renlund betjener søstre i London sentrum

“Jesus Kristus er grunnen til at vi er her”

Folkemengder fylte London sentrum på en av årets mest solrike dager så langt, men ingen steder var travlere enn i Hyde Park kapell da hundrevis av søstre fra England London misjon samlet seg for å høre inspirerende budskap fra en Jesu Kristi apostel under en andakt for Hjelpeforeningen søndag 19. mai 2024.

Eldste Dale G. Renlund og hans hustru, søster Ruth L. Renlund, ble ledsaget av eldste Hans T. Boom i De syttis quorum og hans hustru, søster Marjan Boom. Områdesytti eldste Robert F. Schwartz og områdeveileder for organisasjoner, søster Linda Sheppard, var også til stede sammen med sine ektefeller.

Eldste Renlund åpnet møtet med å vitne kraftfullt om Frelseren. Han siterte den populære salmen, Jeg vet at min Forløser lever, og sa: “Jesus Kristus er grunnen til at vi er her. Jeg vet bestemt at han lever! Han er din og min snille, kloke, himmelske venn … Det virkelige mirakelet skjer i livet ditt når du vet dette selv. Det er da livet ditt blir forandret. Det er det som forandrer alles liv.”

Eldste Renlund fortalte om da han besøkte British Museum sammen med sin familie for å se Magna Carta utstilt. Da de ankom, var rommet fullt av folk og de fleste fokuserte utelukkende på en annen utstilling – den originale, håndskrevne teksten til en populær Beatles-sang. Eldste Renlund brukte denne historien til å minne forsamlingen på å fokusere på det som betyr mest: Jesus Kristus og hans levende profet.

Det som imidlertid gjorde størst inntrykk på søstrene som var til stede, var Renlunds personlige tjeneste under andakten. Eldste Renlund beroliget søstrene: “Jesus Kristus vil helliggjøre din dypeste nød for deg. Han er den eneste som kan gjøre det. Han er den Ene vi stoler på. Etter hvert som jeg har lært ham å kjenne, har jeg lært at han elsker å gjenopprette det du ikke kan gjenopprette. Han elsker å helbrede sår som du ikke kan helbrede. Han elsker å reparere det som har blitt uopprettelig ødelagt. Han elsker å kompensere deg for all urettferdighet du har opplevd i livet. Og han vil helliggjøre den dypeste nød for deg, han vil kompensere for dette, og dine lidelser vil være til ditt gavn.”

Eldste Renlunds mektige budskap ble etterfulgt av en rekke talere om lignende temaer om velsignelsene ved å bli kjent med Jesus Kristus gjennom å inngå og holde hellige pakter i tempelet og ved å følge den levende profet. Søster Sheppard bemerket at søstrene vil bli “fullstendig overveldet” av velsignelsene ved å komme til Jesus Kristus, og søster Renlund bekreftet at “tempelet hjelper oss med vårt evige perspektiv”.

Søstrene ble invitert til å sende inn spørsmål som ekteparet Renlund kunne ta opp i løpet av en 45-minutters spørsmål- og svar-økt. Eldste og søster Renlund svarte kjærlig på spørsmål om mange emner. Noen av disse omfattet: Bekymring for at noen av deres kjære forlater Kirken, råd til personer med LHBT-familiemedlemmer, hvordan unngå klikker og splid i flerkulturelle enheter, å hjelpe unge kvinner med å gå over til Hjelpeforeningen, Kirkens kvinneorganisasjon, kvinners rolle i prestedømmet og mer. Mange følte inspirasjon da eldste Renlund profeterte og vitnet om at “gjennom Jesus Kristus vil all urettferdighet rettes opp”.

Til slutt bar han sitt vitnesbyrd om den levende profeten ved å si at han vet at “Russell M. Nelson er Guds profet på jorden i dag”. Han tilføyde at alle kan få den samme kunnskapen og det samme vitnesbyrdet: “Hvis du spør, vil det bli gjort kjent for deg, og når du vet at du blir ledet av en profet i dag, forandrer det livet ditt. Når du vet at Jesus er Kristus, forandrer det livet ditt, og det setter spørsmål i riktig perspektiv.” Hjelpeforeningssøstrene i England London misjon ble virkelig oppbygget og styrket av en besøkende apostels personlige tjenestegjerning og vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.