Lederbiografi

Eldste Massimo de Feos biografi

          

Eldste Massimo De Feo ble oppholdt som generalautoritet sytti i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige den 2. april 2016. Da han ble kalt, hadde han vært medlem av De syttis tredje quorum i området Europa.  Eldste De Feo har tjenestegjort i en rekke kall i Kirken, blant annet som heltidsmisjonær i Italia Roma misjon, grenspresident, distriktspresident, rådgiver i et biskopsråd, høyrådsmedlem, stavspresident og områdesytti.

Etter å ha tjenestegjort som heltidsmisjonær, begynte han sin karriere i internasjonale forbindelser da han ble ansatt av U.S. Department of State og ble utplassert på et diplomatioppdrag i Italia. Etter over 30 års tjeneste, virket han sist som regional viseembetsmann for føderale stønader i Social Security Administration i områdene Europa syd, Afrika nord og Midtøsten. Eldste De Feo ble født i Taranto i Italia den 14 desember 1960. Han giftet seg med Loredana Galeandro i august 1984. De har tre barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.