Lederbiografi

Eldste Erich W. Kopischke

 

Eldste Erich W. Kopischke ble oppholdt som generalautoritet sytti i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige den 31. mars 2007.   Han tjenestegjorde som førsterådgiver (2008–2009) og president (2009–2012) i presidentskapet for området Europa.  Før kallet som heltids generalautoritet var eldste Kopischke koordinator for Seminar og Institutt i Europa-regionen.  Tidligere i sin karriere var han selvstendig næringsdrivende som forsikringsmegler og ble senere administrerende direktør i et landsdekkende forsikringsselskap i Tyskland.  Sin første profesjonsrettede opplæring og eksamen tok han innen handel.

Eldste Kopischke har tjenestegjort i en rekke kall i Kirken, blant annet som heltidsmisjonær i Tyskland München misjon, stavspresident, distriktspresident, høyrådsmedlem og grenspresident.  I 2003 ble kan kalt til å presidere over Tyskland Berlin misjon.

Erich Willi Horst Kopischke ble født i Elmshorn i Tyskland den 20 oktober 1956.  Han giftet seg med Christiane Glück i desember 1978.  De har syv barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.