Pressemelding

Eldste Ballard taler til tusenvis av unge medlemmer av Kirken i Europa

Eldste M. Russell Ballard, medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, besøkte Stockholm og Paris for å tale til lokale misjonærer og medlemmer av Kirken.

Eldste Ballard innledet sitt besøk 8. juni ved å møte misjonærer i Sverige. Han hadde med seg flere ledere i Kirken: Eldste Gerald Caussé i Det presiderende biskopsråd, eldste José Teixeira, Kirkens president for området Europa, og Ingvar Olsson, en områdesytti fra Sverige.

Om kvelden talte han til unge enslige voksne i Stockholm. Denne andakten ble overført til 402 møtehus og ca 56 000 unge enslige voksne i området Europa. Unge enslige voksne er enslige medlemmer i alderen 18 til 30 år.

Neste formiddag talte eldste Ballard til Kirkens medlemmer på en nordisk konferanse som ble overført til alle møtehus i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har 123 forsamlinger i de nordiske landene, med over 23 400 medlemmer.

I sin tale trakk han spesielt frem den store betydning det har hatt for kirken at så mange fra de skandinaviske land utvandret til Amerika og bygde opp kirken sent på 1800 tallet. Emigrantene ofret mye, og la grunnlaget for mye av den styrken vi nyter godt av i dag.  

Elder José Teixeira fra Portugal talte også på konferansen, og utfordret medlemmene til å være frimodige og la alle føle seg vel i vårt nærvær.  

Å få besøk av en apostel som taler til lokale medlemmer av Kirken, er av stor betydning for dem. “Jeg er overbevist om at eldste Ballards besøk har styrket Kirken i Sverige, i Norden og i Europa. Medlemmer, familier og venner av Kirken som anvender hans læresetninger, vil bli velsignet med et fornyet ønske om å etterleve sine pakter og dele evangeliet med andre. Uansett omstendigheter, vil de bli velsignet og få økt åndelig styrke som vil hjelpe dem å ha glede i livet og bygge opp Herrens rike,” sa eldste Ingvar Olssen, områdesytti.

11. juni 2013 dro eldste Ballard videre til Frankrike for å møte misjonærer i Versailles, og han besøkte også den fremtidige tempeltomten. På generalkonferansen i oktober 2011 bekjentgjorde Thomas S. Monson, Kirkens president, at et tempel var planlagt i Paris. Siden den gang har en tomt i Versailles blitt valgt for det fremtidige templet. Kirkens ledere og lokale funksjonærer samarbeider nå om å ferdigstille byggeplanene.

Eldste Ballard ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum 6. oktober 1985. De tolv apostlers quorum er det nest høyeste ledende organ i Kirken. I tillegg til sitt primære ansvar for å være spesielle vitner om Jesus Kristus i hele verden, fører apostlene tilsyn med den verdensomspennende kirkens utvikling.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.