Pressemelding

Dieter F. Uchtdorf i Kirkens første presidentskap forteller om sin barndoms prøvelse som flyktning

Verdens ledere møttes nylig i London sammen med FNs flyktningkontor for å finne løsninger på den voksende flyktningkrisen i Europa. Deres mål er å skape langsiktige arbeids - og utdanningsmuligheter for millioner som nå befinner seg i flyktningleirer.

Mormoner i mange land finner også måter å hjelpe krisens ofre ved å delta i tjenesteprosjekter og ved å gi donasjoner.

President Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har stor empati for dem som gjennomgår denne krisen.

Den ligner på hans egen erfaring som barn i et krigsherjet Tyskland etter andre verdenskrig, og igjen ved begynnelsen av den kalde krigen, da Russland begynte sin blokade av grensen mellom øst- og vest-Tyskland, der de til slutt stengte den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 I sin pågående innsats for å møte flyktningkrisen, gir Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ytterligere 5 millioner dollar for å bistå ofrene i den europeiske flyktningkrisen.

I november ga Kirken en tilsvarende donasjon for å hjelpe fortrengte familier og ba mormoner over hele verden om å hjelpe flyktningene ved å delta i lokale hjelpeprosjekt og gjennom donasjoner.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.