Emne

Det presiderende biskopsråd

Det presiderende biskopsråd består av tre menn, den presiderende biskop og hans to rådgivere, som utgjør et av de presiderende råd i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Disse generalautoritetene, som hver har en biskops embede, virker i sine stillinger under direkte tilsyn av Det første presidentskap. Siden dannelsen har Det presiderende biskopsråd vært ansvarlig for mange av Kirkens timelige anliggender. Disse omfatter engasjement i mottak, distribusjon og regnskapsføring av medlemmers tiende, offergaver og bidrag; administrasjon av programmer for å hjelpe de fattige og trengende; design, bygging og vedlikehold av møtesteder; og revisjon og overføring av medlemsopptegnelser. Menn som blir valgt til å være presiderende biskoper, har blitt anerkjent for sine ferdigheter innen næringsliv og lederskap, i tillegg til sitt religiøse engasjement.

Biskop Gérald Caussé er Kirkens nåværende presiderende biskop, og hans rådgivere er biskop Dean M. Davies og biskop W. Christopher Waddell. 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.