Emne

Det melkisedekske prestedømme

Det høyere av de to nivåene eller ordenene av prestedømmet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Det melkisedekske prestedømme blir overdratt til trofaste mannlige medlemmer av Kirken fra og med 18 års alder. Hver mann blir ordinert individuelt ved håndspåleggelse. De som er ordinert på denne måten, sies å “bære” prestedømmet. De fleste siste-dagers-hellige menn er prestedømsbærere.

Embedene i Det melkisedekske prestedømme er eldste, høyprest, patriark, sytti og apostel. De som har dette prestedømme, leder Kirken og forretter slike ordinanser som navngivning og velsignelse av barn, helbredelse av syke, og å gi Den hellige ånds gave til nylig døptemedlemmer.

Navnet Det melkisedekske prestedømme kommer fra en stor høyprest som levde på profeten Abrahams tid.

Se også: Det aronske prestedømme, Prestedømme

 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.