Nyhetsartikkel

Det første presidentskaps julebudskap 2013

«Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad.» (Luk 2:10-11) Måtte julen bli en gledens fest og det strålende budskapet bli spredt om at den allmektige Gud sendte sin sønn, Jesus Kristus, for å frelse verden! Måtte vi fryde oss over det i juletiden og i hele det nye året som kommer.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.