Pressemelding

Det Første Presidentskap kunngjør nytt Generalmøte for Kvinner

Generalmøtet vil erstatte de årlige møtene for Hjelpeforeningen og Unge Kvinner

Fredag 1. november kunngjorde Det Første Presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige at det fra og med 2014 vil avholdes et nytt halvårlig generalmøte for kvinner i kirken. Generalmøtet vil erstatte de tidligere avholdte møtene for Hjelpeforerningen og Unge Kvinner holdt årlig siden 1993.

For mer informasjon om endringene, gå til denne nettsiden: http://www.lds.org/church/news/first-presidency-announces-new-general-womens-meeting

 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.