Emne

Det første presidentskap

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ledes av 15 apostler som også regnes som profeter, seere og åpenbarere. Den mann som har vært apostel lengst, er Kirkens president, og ved inspirasjon velger han to andre apostler som rådgivere. Disse tre fungerer som Det første presidentskap, som er Kirkens høyeste ledende organ. (For informasjon om de andre 12 apostlene, se De tolv apostlers quorum, som er Kirkens nest høyeste ledende organ.)

Medlemmene av Det første presidentskap er spesielle vitner om Jesus Kristus, kalt til å undervise og vitne om ham over hele verden. De reiser ofte, taler og oppmuntrer store forsamlinger av medlemmer og interesserte ikke-medlemmer, i tillegg til å møte med lokale ledere.

Når de ikke er på reise, rådfører medlemmene av Det første presidentskap seg med andre kirkeledere på generalplan om saker som berører den verdensomspennende Kirken, for eksempel misjonærarbeid, tempel-bygging, åndelig og timelig velferd og mye mer.

President Russell M. Nelson, President Dallin H. Oaks og President Henry B. Eyring utgjør Det første presidentskap.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.