20190209_134107.jpg
Pressemelding

Bordtennis-turnering på tvers av kultur og religion

Gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn møter kirken mange gode mennesker som ivrer for å bygge broer og fellesskap.

I Skien har man satt i gang et årshjul av aktiviteter hvor 13 tros- og livssynssamfunn tar med seg og sine for å møtes og bli kjent. Tanken er at vennskap over tid vil styrke dialog og  bedre forståelse for hverandre. Prosjektet har fått navnet FILAD og står for “Felles initiativ til aktivitet og dialog”.

Her møter man sammen seks ganger i året. Aktivitetene er allsidige og variert for å favne så bredt som mulig. Denne gangen var det bordtennis, neste gang blir det fotball, så sjakk og til høsten matlaging og lignende aktiviteter. “Vi ser at når vi møter hverandre i både formelle og uformelle aktiviteter blir vi venner, mer interessert i hverandre og liker å være sammen. Det gir positive effekter på mange områder,” sier Vidar Top i Skien menighet som er lokalt engasjert.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.