image1.png
Pressemelding

75.000 eksemplarer av Mormons Bok delt ut 

Av Dag Aanensen, Leder Informasjon og Samfunnskontakt i Norge

Den satiriske musikalen ”The Book of Mormon” hadde premiere på Det norske teater i Oslo, 2.september 2017. Siden premierekvelden har stykket gått for fullsatt sal hver kveld fram til siste forestilling i Oslo, lørdag 29.juni 2019. 

I løpet av nesten to år har misjonærer og medlemmer stått side om side og delt ut eksemplarer av Mormons Bok etter forestillingene i både Oslo og Kristiansand. Responsen fra publikum har vært positiv: flere har ønsket en kopi av Mormons Bok enn det vi har klart å bære med oss.  

I Nasjonalt Råd for Informasjon og Samfunnskontakt ble musikalen sett på som en stor mulighet til å informere den norske befolkningen om Kirken, Mormons Bok, hvem vi er og hva vi tror på. Det ble utarbeidet en omfattende mediekampanje i god tid før første forestilling 2. september 2017. En egen utvidet komite ble opprettet med følgende medlemmer:   
Cathrine Apalseth-Aanensen, Heidi Morell Eldjarbø Andersen, Patrick Waal, Eric Johnson, Vidar Top, Søster Hill, og Dag Aanensen som var komiteens leder. 

 

Forberedelser

Det var mye som skulle forberedes. Informasjonspakker og pressemeldinger ble utarbeidet og sendt til nyhetsredaksjoner og teaterkritikere tre uker før premieren 2.september 2017. 

Søndag 30. juli 2017 ble det holdt felles informasjonsmøte for alle medlemmer på Østlandsområdet der komitémedlemmene orienterte om mediekampanjen og delte ut skriv med «Typiske spørsmål som stilles om musikalen». Det var viktig at alle var godt informert på forhånd og fikk veiledning i hvordan vi kunne svare på spørsmål om musikalen. President Patrick Waal i Drammen Stavs presidentskap fikk ansvaret for å organisere utdelingen av Mormons bøker utenfor Det norske teater i Oslo. Søster Hill organiserte misjonærene og President Waal koordinerte medlemmene på Østlandsområde. Vi merket raskt at prognosen på 5000 bøker var altfor lite. Eksemplarene av Mormons Bok ble revet bort i løpet av første måned.  Områdepresidentskapet stilte opp og godkjente at vi kunne fortsette å dele ut så mange eksemplarer av Mormons Bok som mulig. 

Det ble trykket opp egne ‘gi bort kort’ med link til Kirkens digitale kanaler og Mormons Bok der vi brukte bilder av norske medlemmer. Flere norske medlemmer av Kirken ble også filmet. De fortalte sine personlige konvertitthistorier og erfaringer med Mormons bok. Disse korte videoene på ca. to minutter hver, ble fortløpende lagt ut på sosiale medier (Facebook og  Youtube) og kirkens norske nettsider. Enkelte av videoene fikk alene opp mot 20.000 visninger på Facebook. 

Kirken rykket også inn egne annonser i programmet på Det Norske Teatret med QR kode for nedlastning av Mormons Bok digitalt på norsk. En av overskriftene var «Nå har du sett musikalen, boken er alltid bedre!» Det ble gjennomført mediatrening for medlemmene i komiteen, og de ble godt forberedt på å møte presse og media. 

 

Positiv respons

Responsen fra media har vært mangfoldig og positiv. Flere medier har vinklet på hvordan Jesu Kristi Kirke har valgt å reagere på musikalen på en fornuftig måte. Kirken har hatt flere førstesideoppslag i landsdekkende aviser, intervjuer på NRK nyhetene, i TV2 og fått mye omtale i lokalpressen og på diverse nettsider. Flere menigheter har holdt åpne hus, og misjonærene har fått nye venner av kirken å undervise. Den norske befolkning er blitt godt opplyst om Kirken, om hvem vi er og hva vi tror på. 

Totalt har Jesus Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige blitt omtalt i over 1000 oppslag i nasjonale og lokale aviser og nettsider i løpet av disse nesten to årene. 

Den generelle opplevelsen er at folk flest har gått fra å være skeptiske til å bli mer nysgjerrige og sympatiske ovenfor misjonærene.  Vi har fått gode tilbakemeldinger på måten vi har valgt å reagere på musikalen på. 

 

Europeisk rekord

Mens musikalen spilte i Kristiansand ble det delt ut over 6.500 eksemplarer i løpet av et par måneder. I Oslo ble det totalt delt ut omlag 70.000 eksemplarer av Mormons Bok. Det er ny europeisk rekord i utdeling av Mormons Bok. 

Under hele tiden har jeg hatt Paulus ord til Galaterne i tankene:  

«Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! For vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.»

(Galaterne 6:9)

Vi vet ikke hva dette vil føre til, men jeg opplever at vi har gjort det Herren har bedt oss gjøre: Invitere andre til å lese Mormons Bok og bringe Kirken ut av mulm (de som har forstått oss feil) og mørke (de som ikke kjenner oss ennå). 

Jeg ønsker å rette en stor takk til alle som har deltatt. Alle misjonærer og medlemmer som har stått trofast og delt ut eksemplarer av Mormons bok, alle i mediekampanjekomiteen, områdepresidentskapet som hadde tro på oss og finansierte over 75.000 eksemplarer av Mormons Bok og prestedømslederne i Norge.  Det er veldig mange å takke her. 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.