Pressemelding

20 nye templer og et nytt Primærs generalpresidentskap ble bekjentgjort på generalkonferansen i april 2021

Tre steder er i Europa: Brussel, Oslo og Wien

Den 191. generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som ble avholdt lørdag 3. april og søndag 4. april 2021, sendt fra Konferansesenteret i Salt Lake City i USA, omfattet bekjentgjørelsen av nye generalautoriteter, oppholdelsen av et nytt Primærs generalpresidentskap og bekjentgjørelsen av oppføringen av 20 nye templer.

Et lederskapsmøte fant sted torsdag 1. april 2021, ved personlig og digital tilstedeværelse, med rundt 300 generalautoriteter, ledere på generalplan og områdesyttier. Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum ga råd og rettledning til Kirkens ledere.

Russell M. Nelson, Kirkens president, sa at under pandemien “lærte vi at vi ikke trenger å ta fly for at vårt vitnesbyrd skal nå rundt omkring i verden.” Han sa faktisk at Kirkens lederes ord “nådde et enestående antall mennesker i 2020.” Kirkens president kommenterte også veksten i troens humanitærinnsats i 2020. Han nevnte også den hjelp Kirken var i stand til å gi. “Bidrag i form av tid, penger og personlig tjeneste har blitt gitt i en ånd av generøsitet og kjærlighet til nødstilte i 152 land,” sa han. Før denne opplæringen ble navnene på 77 nye områdesyttier fremlagt for oppholdelse.

Under møtet lørdag kveld ble kall til 11 nye ledere bekjentgjort. Disse kallene består av åtte generalautoritet-syttier og et nytt Primærs generalpresidentskap.

Generalautoritet-syttier virker i De syttis presidentskap, i områdepresidentskaper og i andre administrative funksjoner ved hovedkvarteret. Under ledelse av De tolv apostlers quorum, reiser de med jevne mellomrom for å møte og holde opplæring for Kirkens ledere, misjonærer og medlemmer av Kirken i lokale forsamlinger. De har myndighet til å virke hvor som helst i verden, mens myndigheten til områdesyttier generelt er begrenset til området hvor de virker.

De nye generalautoritet-syttiene er eldste Sean Douglas, eldste Michael Dunn, eldste Clark G. Gilbert, eldste Patricio M. Giuffra, eldste Alfred Kyungu, eldste Alvin F. Meredith III, eldste Carlos G. Revillo jr. og eldste Vaiangina Sikahema.

Primærs presidentskap fører tilsyn med Kirkens organisasjon som underviser i Jesu Kristi evangelium til barn i alderen 18 måneder til 11 år og hjelper dem å etterleve dets prinsipper. Disse lederne virker under ledelse av Det første presidentskap og reiser ofte for å veilede og støtte barna og deres lokale ledere. Det nye Primærs generalpresidentskap består av søster Camille N. Johnson som president, søster Susan H. Porter som førsterådgiver og søster Amy Wright som annenrådgiver.

Eldste Robert C. Gay og eldste Terence M. Vinson ble avløst fra De syttis presidentskap (med virkning fra 1. august 2021). Nye medlemmer som ble kalt til De syttis presidentskap er eldste Paul V. Johnson, som tidligere har virket som områdepresident i Europa, og eldste Mark S. Palmer.

Møtet søndag formiddag, kalt påskekonferansemøtet, var tydelig internasjonalt, noe som gjenspeilte en verdensomspennende kirke. Det ble sendt direkte av et stort antall TV- og radiokanaler i jordens fire hjørner, og nådde millioner av mennesker. Alle talerne på dette møtet kom fra forskjellige land – og den forhåndsinnspilte musikken ble fremført av en rekke kor fra hele verden som sang på sitt morsmål.

President Russell M. Nelson avsluttet sammenkomsten på sabbatsdagen og vitnet for sin store forsamling om at Jesu Kristi gjengitte evangelium gir håp til en splittet, trett verden.

“Mine kjære brødre og søstre, min oppfordring til dere på denne påskemorgenen er å begynne i dag med å øke deres tro,” sa Kirkens president. “Gjennom din tro vil Jesus Kristus øke din evne til å flytte fjellene i ditt liv, selv om dine personlige utfordringer kan virke like store som Mount Everest.”

På det siste møtet av konferansen bekjentgjorde president Russell M. Nelson planer om å oppføre 20 nye templer over hele verden – tre av dem i land i Europa. Disse templene vil bli oppført på følgende steder:

 • Oslo, Norge
 • Brussel, Belgia
 • Wien, Østerrike
 • Kumasi, Ghana
 • Beira, Mosambik
 • Cape Town, Sør-Afrika
 • Singapore, Republikken Singapore
 • Belo Horizonte, Brasil
 • Cali, Colombia
 • Querétaro, Mexico
 • Torreón, Mexico
 • Helena, Montana, USA
 • Casper, Wyoming, USA
 • Grand Junction, Colorado, USA
 • Farmington, New Mexico, USA
 • Burley, Idaho, USA
 • Eugene, Oregon, USA
 • Elko, Nevada, USA
 • Yorba Linda, California, USA
 • Smithfield, Utah, USA

Dette er det nest høyeste antall templer som ble be bekjentgjort på en gang i Kirkens historie. På generalkonferansen i april 1998 bekjentgjorde tidligere president for Kirken, Gordon B. Hinckley (1910–2008), planer om å oppføre så mange som 32 nye templer, selv om han ikke nevnte bestemte steder.


President Nelsons bekjentgjørelse i dag om 20 nye templer og deres beliggenhet er unik, ikke bare på grunn av det historiske antallet men også på grunn av de konkrete stedene.

Jesu Kristi Kirke har nå 251 templer bekjentgjort, under oppføring eller i drift.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.