Pressemelding

"Jeg er ikke alene": Hvordan ofre etter overgrep fant helbredelse ved tro og fellesskap

“Disse gruppene er ikke bare et navn på en oppslagstavle i våre kirker. De er virkelige, levende grupper som representerer et reelt behov i vår verden.” Dette sitatet ble delt av et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Frankrike som nylig deltok i Kirkens første rehabiliteringsgruppe for mannlige ofre for seksuelle overgrep i Europa.

<p>Image 1</p>Download Photo

Denne nettbaserte gruppen samlet siste dagers hellige fra flere staver i Frankrike i 12 uker for å drøfte hvordan de kunne overvinne tidligere traumer, veiledet av prinsipper fra Jesu Kristi evangelium og ledet av frivillige medlemmer som er autoriserte terapeuter. På slutten av 12-ukers-programmet fortalte deltagerne om den trøst de mottok, og nødvendigheten av denne måten å bli helbredet på fra tilfeller av overgrep.

“Jeg lurte på om det var plass for meg. Jeg lurte på hva jeg ville finne her og hva jeg kunne forvente,” sa én deltager. “Denne gruppen er et sted for kjærlighet og støtte. Den er en tilkjennegivelse av hva evangeliet er og en tilkjennegivelse av Kristi kjærlighet.”

Deltagerne var ikke godt kjent før de deltok i rehabiliteringsgruppen, men kom nærmere hverandre da de snakket om forskjellige emner hver uke. I de senere år har Velferds- og selvhjulpenhetsdelen av Kirkens familiekontor i området Europa sentralt gjort mange ressurser tilgjengelige for å hjelpe ofre, Kirkens ledere og medlemmer bedre å forhindre tilfeller av seksuelle overgrep og hjelpe dem som har lidd. Disse ressursene finnes på en spesiell målside utarbeidet av Kirkens velferds- og selvhjulpenhet for Europa, på LifeHelpEurope.org. På nettstedet finnes bestemte ressurser for hvert europeiske land, sammen med en mulighet for ofre til å slutte seg til en rehabiliteringsgruppe på sitt språk.

Gruppedeltagerne varierte i alder, bakgrunn og perspektiv, men fant felles grunn gjennom sine erfaringer og Jesu Kristi helbredende kraft. På slutten av den planlagte tidsrammen fortalte deltagerne at de ikke var klare for at de samtaler som hadde knyttet dem sammen skulle ta slutt, og at de ville fortsette å snakke sammen utover de opprinnelige 12 ukene som var planlagt.

“Vi har blitt knyttet til hverandre. Jeg husker at alle på vårt første møte var litt sjenerte, og nå, etter vår siste økt, er det vanskelig å forestille seg å forlate alle,” fortalte en deltager. “Jeg følte mye kjærlighet. Jeg følte meg hørt. Denne ubrytelige tilknytningen har blitt opprettet, og du kan ikke ta den bort. Denne gruppen er ekstremt viktig og lar oss alle gjenoppbygge oss selv sammen.”

Mange ofre står overfor disse utfordringene alene og gjennomgår ofte profesjonell hjelp som for eksempel behandling som enkeltpersoner også. Et mål for lokale ledere og Kirkens familiekontor er å hjelpe ofrene å oppdage fordelene ved å stole på andre for å overvinne en felles kamp. Selv om ingen situasjon noen gang er den samme, fant deltagerne i gruppen fellesskap med hverandre og fant den kjærlighet som ble drøftet i Bibelen.

“Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin Enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham.” 1 Johannes 4:9

Én deltager sa: “Jeg var ikke klar over hvor mye jeg trengte denne gruppen. Jeg hadde arbeidet mye med meg selv tidligere, men denne gruppen hjalp meg å forstå hvor noen av problemene mine kom fra. Jeg innså hvor mye overgrepet jeg hadde opplevd påvirket livet mitt, men jeg innså også at jeg ikke er alene i dette.”

Et annet mål for denne gruppen var å lære opp ledere i Kirken som virker i lokale forsamlinger til bedre å hjelpe ofre for overgrep. Møteledere og deltagere fortalte om hvordan deres ledere bedre kan hjelpe disse ofrene, for eksempel ved å oppmuntre til profesjonell rådgivning, gi ofrene trøst ved ikke å presse dem, ha regelmessig kontakt, og sørge for at de vet at de er elsket og ikke er alene. Under det siste møtet ble gruppedeltagerne oppfordret til å invitere sine kirkelige ledere, ektefeller eller en støtteperson til å høre om fremgangen som ble gjort i løpet av programmet. Kirkens ledere håper at disse gruppene vil fortsette å bli holdt over hele verden for å støtte ofre.

“Det finnes andre menn som oss selv som har opplevd ting som vi forstår,” fortalte en deltager. “Vi kan hjelpe hverandre og kaste lys over det vi har opplevd. Ikke bare lys over det som skjer i mørke, men også lyset av fred og forståelse.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.