Pressemelding

​Området Europa får nytt presidentskap

Fra 1. August 2015, begynner et nytt presidentskap å virke i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges Europa-område. Patrick Kearon vil tjene som den nye presidenten for området Europa, Paul V. Johnson som førsterådgiver, og Timothy J. Dyches som annenrådgiver. Dette området er ett av 15 geografiske områder som ivaretar Kirkens administrasjon over hele verden.

Under ledelse av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum gir områdepresidentskaper åndelig og administrativ ledelse for ledere og medlemmer av Kirken i deres område. Presidentskapene for de forskjellige områdene endres med noen års mellomrom, og med disse forandringene i oppdrag får embedet tilført friske synspunkter og fornyet styrke.

Den nye presidenten, Eldste Patrick Kearon, har bodd i Storbritannia, Saudi-Arabia og USA, og har arbeidet i forskjellige bransjer, herunder helseomsorg, mat, transport og bil. Han har også drevet sitt eget konsulentfirma innen kommunikasjon før han ble kalt som generalautoritet i Kirken. Han ble døpt inn i Kirken i en alder av 26, noen år etter sin første kontakt med siste-dagers-hellige. Noen år senere møtte Eldste Kearon sin hustru Jennifer Carole Hulme. De har fire barn, men ett av dem har gått bort.

Etter å ha arbeidet sammen med ham de siste tre årene, tror eldste Timothy J. Dyches at på grunn av president Kearons livserfaring “har han et personlig bånd til ungdommene og misjonærene – og deres ugjenkallelige hensikt”. 

Eldste Paul V. Johnson, som tjener som førsterådgiver, studerte ved Brigham Young University, først zoologi og deretter rådgivning og veiledning. Han tok senere doktorgrad i undervisningsteknologi ved Utah State University. Som ung mann var eldste Johnson på misjon i Oslo Norge Misjon. Han har også virket i presidentskapet for området Chile før han ble kalt som Kirkens skolesjef i august 2008. Med hensyn til sitt nye kall i presidentskapet for området Europa, sier eldste Johnson: “I de neste månedene og årene gleder jeg meg aller mest til å samarbeide med og bli kjent med de flotte medlemmene i området Europa.”

Eldste Dyches, annenrådgiver, studerte også ved Brigham Young University, hvor han tok en bachelorgrad i universitetsstudier. Han studerte så medisin og tok spesialistutdannelse ved Washington University Medical School i St. Louis, Missouri. Kort tid senere startet han privat praksis hvor han utførte øre-, nese-, halskirurgi frem til 2008. I 2012 ble han nestleder for operasjonell utvikling i organisasjonen Ambulatory Surgical Centers of America. Han utførte en misjon i Tyskland syd misjon som ung mann, og som president for Oregon Portland Misjon.

Selv om presidentskapet for området Europa har fått nye medlemmer, er presidentskapets overordnede ønsker og mål for området Europa fortsatt uendret. “Vi har sett en jevn fremdrift med klare mål i tankene,” sier eldste Dyches om de siste par årene. President Kearon sier at de neste månedene må fokusere på å ta opp tråden der det tidligere presidentskapet slapp, og øke fremdriften, snarere enn å begynne fra begynnelsen.

En av presidentskapets viktigste prioriteringer er fortsatt å oppfordre medlemmer som bor i området Europa, til å fokusere på Områdeplanen, som består av tre mål for området. De er: 

  1. Ta med en venn, ved å dyrke en inkluderende og en virkelig imøtekommende holdning til mennesker fra alle trosretninger eller de uten noen tro. 
  2. Bli åndelig og timelig selvhjulpne. 
  3. Hver enkelt skal finne en av sine forfedre ved hjelp av slektshistorie, og utføre hellige ordinanser for dem i templet. I templer utfører siste-dagers-hellige de høyeste sakramenter i sin tro – for dem selv, og på vegne av sine døde forfedre.

“Å leve evangeliet tilveiebringer stor fred og glede inn i våre liv. Hensikten med planen er å hjelpe oss alle til å motta og gjenkjenne velsignelsene som flyter naturlig når vi strever etter å nå disse målene” sier President Kearon.

Eldste José A. Teixeira, tidligere president for området Europa, tjente i nesten seks år, og flytter nå til området Syd-Amerika Syd sammen med sin hustru for å bli annenrådgiver der. “De var en velsignelse og ressurs for oss alle,” sier eldste Dyches. President Kearon sa: “De som arbeidet sammen med eldste Teixeira, er enige om at hans skarpe intellekt, analytiske evne og fantastiske tro gjorde ham til en fremragende leder.” 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.