Pressemelding

Åtte nye generalautoritet-syttier bekjentgjort på generalkonferansen i april 2018

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bekjentgjorde kall av åtte generalautoritet-syttier og 55 områdesyttier under møtet lørdag ettermiddag på generalkonferansen i april 2018. President Dallin H. Oaks, førsterådgiver i Det første presidentskap, gjorde kunngjøringen.

Generalautoritet-syttier virker i De syttis presidentskap, i områdepresidentskaper, og i andre administrative funksjoner tilhørende hovedkvarteret. Under ledelse av De tolv apostlers quorum, reiser de med jevne mellomrom for å møte og gi opplæring til Kirkens ledere, misjonærer og medlemmer av Kirken i lokale forsamlinger. De har myndighet til å virke hvor som helst i verden, mens områdesyttiers myndighet vanligvis er begrenset til det området der de virker.

 

Nye medlemmer i De syttis presidentskap 

 • Eldste Carl B. Cook
 • Eldste Robert C. Gay

Nye generalautoritet-syttie

 • Eldste Steven R. Bangerter
 • Eldste Matthew L. Carpenter
 • Eldste Jack N. Gerard
 • Eldste Mathias Held
 • Eldste David P. Homer
 • Eldste Kyle S. McKay
 • Eldste Juan Pablo Villar
 • Eldste Takashi Wada

Nye områdesyttier

 • Richard K. Ahadjie
 • Alberto A. Álvarez
 • Duane D. Bell
 • Glenn Burgess
 • Víctor R. Calderón
 • Ariel E. Chaparro
 • Daniel Córdova
 • John N. Craig
 • Michael Cziesla
 • William H. Davis
 • Richard J. DeVries
 • Kylar G. Dominguez
 • Sean Douglas
 • Michael A. Dunn
 • Kenneth J. Firmage
 • Edgar Flores
 • Silvio Flores
 • Saulo G. Franco
 • Carlos A. Genaro
 • Mark A. Gilmour
 • Sergio A. Gómez
 • Roberto Gonzalez
 • Virgilio Gonzalez
 • Spencer R. Griffin
 • Matthew S. Harding
 • David J. Harris
 • Kevin J. Hathaway
 • Richard Holzapfel
 • Eustache Ilunga
 • Okechukwu I. Imo
 • Peter M. Johnson
 • Michael D. Jones
 • Pungwe S. Kongolo
 • George Kenneth G. Lee
 • Aretemio C. Maligon
 • Edgar A. Mantilla
 • Lincoln P. Martins
 • Clement M. Matswagothata
 • Carl R. Maurer
 • Daniel S. Mehr II
 • Glen D. Mella
 • Isaac K. Morrison
 • Yutaka Nagatomo
 • Allistair B. Odgers
 • R. Jeffrey Parker
 • Victor P. Patrick
 • Denis E. Pineda
 • Henrique S. Simplicio
 • Jeffrey H. Singer
 • Michael L. Staheli
 • Djarot Subiantoro
 • Jeffrey K. Wetzel
 • Michael S. Wilstead
 • Helmut Wondra
 • David L. Wright

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.