Emne

Åpent hus i et tempel

Når Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bygger et nytt tempeler den hellige bygningen åpen for offentlige omvisninger. Hvem som helst kan være med på åpent hus, som vanligvis varer i noen uker. Deretter blir templet formelt innviet og er kun åpent for medlemmer av Kirken som er aktivt engasjert i troen.

Under et åpent hus lærer besøkende mer om hensikten med templer og hvorfor de er viktige for siste-dagers-hellige. Åpent hus-opplevelsen begynner med en kort innledende video, og deretter leder en frivillig guide de besøkende inn i templet. Der inne forklarer guiden de viktigste rommenes funksjon, som kan være undervisning, vielse eller dåp. Guiden gir også en kort forklaring av siste-dagers-hellig tro som ligger bak disse funksjonene. På slutten av omvisningen blir besøkende ledet til en mottakelse og et område med forfriskninger, hvor frivillige er tilgjengelige for å svare på flere spørsmål.

Åpent hus i et tempel er gratis, men kan noen ganger kreve billetter på grunn av stor pågang. I tillegg til de offentlige omvisningene, omfatter åpent hus i et tempel ofte omvisninger for naboer, entreprenører, bygningsarbeidere, lokale media og inviterte myndighetspersoner.

For medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er templer “Herrens hus”, de helligste steder på jorden. Tempelseremoniene knytter familiersammen for alltid og forklarer livets hensikt og Guds frelsesplan. Tempelbesøk vektlegger personlig åndelig vekst og styrker siste-dagers-helliges engasjement for å følge Jesu Kristi eksempel.

Det er for tiden 134 templer i drift over hele verden og 26 som er kunngjort eller under oppføring.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.