Pressemelding

Spadestikkseremoni for det første templet i Portugal

Ledere av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sluttet seg til offentlige tjenestemenn og andre for å ta første spadestikk til det første templet i Portugal. Allmennheten ble invitert til å se møtene direkte fra Kirkens lokale møtehus.

Eldste Patrick Kearon, president for Kirkens Europa-område, ledet spadestikkseremonien for Lisboa Portugal tempel. Han sa at templet er et sted for undervisning, åpenbaring og pakter. “Det er et privilegium å få oppleve dette gledelige øyeblikket. Templet vil være et strålende symbol på vår tro og vår takknemlighet til vår kjærlige Fader i himmelen og hans Sønn Jesus Kristus. Vi ber for dem som skal delta i å bygge dette hellige stedet, og vet at det vil være til velsignelse for Portugals innbyggere.”  

Joana Alcobia Paulo, som er medlem av Kirken, sier at Kirkens medlemmer tror på å bygge sterke familier på sanne prinsipper om tro på Jesus Kristus og hans evangelium.

Tempeltomten ligger i Avenida Dom João II, 1990 364 Moscavide, Lisboa, Parque Expo. Lisboa tempel ble bekjentgjort av president Thomas S. Monson på generalkonferansen i oktober 2010. Inne i templet vil det være kunst inspirert av Portugals landskap.

Det er over 42 000 medlemmer av Kirken i Portugal.

Når templet nærmer seg ferdigstillelse, vil datoer for åpent hus bli opplyst for templet i Lisboa, slik at allmennheten kan få omvisning i den hellige bygningen før den blir innviet. Datoer for innvielsen vil også bli bekjentgjort.

Kirken har for øyeblikket 148 templer i drift over hele verden. Når Lisboa tempel er ferdigstilt, vil det være 14 templer i Europa. Siste-dagers-hellige templer er forskjellig fra møtehus eller kirkebygninger, hvor medlemmene møtes til søndagens møter. Et tempel regnes som “Herrens hus”, hvor Kristi læresetninger blir bekreftet ved ekteskap, dåp og andre ordinanser som forener familier for evigheten. I dem lærer medlemmene mer om hensikten med livet og inngår pakter om å tjene Jesus Kristus og sine medmennesker.

Slik vil templet se ut når det er ferdigbygget:

Du finner mer informasjon om templer på www.mormontemples.org. Nettstedet inneholder generell informasjon om templer, Kirkens historie og hensikten med templer. Nettstedet gir også detaljert informasjon om Lisboa tempel etter hvert som den blir tilgjengelig.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.