Pressemelding

Mormoner samles til verdensomspennende konferanse

Den verdensomspennende konferansen holdes i Salt Lake City, Utah.  Lederne tar opp prinsipper i evangeliet og aktuelle budskap for vår tid.  Budskapene er fylt med inspirasjon og veiledning.  Konferansetalene blir kringkastet til hele verden på om lag 80 forskjellige språk via satellitt og Internett.  Talene vil bli oversatt til totalt 94 språk og delt med over 15 millioner av Kirkens medlemmer rundt omkring i verden.  I Europa er det over 500 000 medlemmer av Kirken.

Deltagere fra hele verden kan dele sine tanker om konferansen gjennom sosiale medier ved å bruke #LDSconf 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.