Pressemelding

Vern av ekteskapet

«Vi i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har stor forståelse og respekt for personer som føler seg tiltrukket av samme kjønn. Vi innser at disse vil kunne oppleve stor ensomhet i sitt liv, men det som er riktig i Herrens øyne, må også anerkjennes. Som et doktrinært prinsipp, basert på hellig skrift, erklærer vi at ekteskap mellom en mann og en kvinne er avgjørende i Skaperens plan for hans barns evige fremtid. Formeringskraften skal utelukkende brukes mellom en mann og en kvinne som er lovlig viet som ektemann og hustru. Alle andre seksuelle forbindelser, også mellom personer av samme kjønn, underminerer den guddommelig opprettede familieinstitusjon. Kirken støtter derfor lovforslag som definerer ekteskap som forening av en mann og en kvinne, og som ikke legaliserer noen annen seksuell forbindelse.» 3. april 2009

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.