Pressemelding

Verdenskonferanse i Makedonia om religionsdialog

Presidenten for området Europa taler på verdenskonferanse i Makedonia om dialog mellom ulike religioner Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har unike erfaringer og verktøy for å kunne hjelpe ikke bare sine egnemedlemmer, men samfunnet ellers, hevdet eldste Erich W. Kopischke påDen andre verdenskonferanse om dialog mellom ulike religioner og folkegrupper (ekstern kobling: http://worldconferenceohrid.kultura.gov.mk). «Vi er et velvillig folk som ønsker å samarbeide med andre om å forsvare det som er dydig, skjønt, prisverdig og godt,» sa presidenten for området Europa foran flere hundre politiske ledere, filologer og representanter for ulike trossamfunn. Arrangementet fant sted i Ohrid i Makedonia fra 6. til 8 mai 2010, og ble organisert i samarbeid mellom Kulturdepartementet og Makedonias kommisjon for samarbeid med ulike trossamfunn, og ble støttet av FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur (UNESCO). Eldste Kopischke ledet en delegasjon på fire mann fra Kirken. Dr. Johann Wondra, områdepresidentskapets spesialrådgiver i saker som angår Balkan, talte også på konferansens plenumsmøte. Han la vekt på at fred i verden begynner i hjemmet og familien. Begge hadde uformelle møter med forskjellige politiske og religiøse ledere under konferansen. De ble ledsaget av Sterling David Colton, juridisk rådgiver i Europa, og Ralf Grünke, nestleder for informasjon og samfunnskontakt i Europa. Sistnevnte ble valgt som medlem av den internasjonale organisasjonskomiteen for den tredje verdenskonferansen, som etter planen skal holdes i 2013. Konferansedeltakerne vedtok en erklæring som skal sendes til FNs generalforsamling, EU, Europarådet, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE), regjeringene i FNs medlemsland og andre organisasjoner. Erklæringen understreker «at religioner er av største betydning for å spre budskap om medlidenhet og solidaritet mellom samfunn, nasjoner og stater» og «at alle kulturer og religioner har markante egenskaper og særegenheter». Den sier også at man må arbeide for å «redusere misoppfatninger av disse forskjellene og kulturelle gapene og fremme gjensidig respekt mellom samfunn og folkeslag». «Eldste» er en kirkelig tittel som brukes i Kirken av misjonærer og medlemmer av regionale og verdensomspennende lederskapsråd. Presidentskapet for området Europa består av Kirkens tre øverste ledere i Europa. Bildetekst: Eldste Erich W. Kopischke, president for området Europa, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Mediakontakt: Dr. Ralf Grünke Telefon E-post

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.