Pressemelding

Uttalelse fra Det første presidentskap om Haiti

Fredag22. januar 2010harDet første presidentskapgitt følgende uttalelse til Kirkens medlemmer i Amerika og over hele verden: Vi har følt stor sorg når vi har vært vitne til lidelsene på Haiti i kjølvannet av det katastrofale jordskjelvet.Vi vender oss til Jesu Kristi eksempel, som strakte seg ut for å «løft[e] de hengende hender» og «gi kraft til de vaklende knær».Vi erfulltklar over at mange i Amerika er midt i økonomiske vanskeligheter på grunn av konjunkturnedgangen.Vi vil imidlertid oppfordre Kirkens medlemmer til å bidra til Kirkens humanitærtjeneste i den grad de har mulighet til det, for å kunne hjelpe våre haitiske brødre og søstre. Mange har allerede bidratt, og andre ønsker å gjøre det. Penger er ikke det eneste behovet på Haiti.Innbyggerne der er redde, forvirrede og svært usikre på sin egen fremtid.I tillegg til det utenforstående kan gjøre for å bidra med mat, vann og husly, trenger dette vanskeligstilte landet en beroligende innflytelse.Vi oppfordrer våre medlemmer overalt til å be Gud om en rolig og fredelig ånd over innbyggerne mens den presserende hjelpen og gjenoppbyggingen fortsetter.“ Kirkens medlemmer kan gi bidrag til hjelpearbeidet via sin lokale menighet eller gren, og merke innbetalingene med „Humanitærhjelp“. Bidrag fra dem som ikke er medlem av Kirken, kan gjøres viahttp://give.lds.org/emergencyresponse

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.