Pressemelding

Ukuelige mormonere på Samoa

edlemmer av Kirken på Samoa holder ut Av Jason Swensen Church News Publisert: Lørdag 31. oktober 2009 Områdepresident for Stillehavsområdet, Tad R. Callister, foretok nylig en rundreise på tsunamirammede Samoa, og besøkte en rekke medlemmer som ble rammet av katastrofen 29. september. I hvert av hjemmene ble han tatt imot av en biskop eller stavspresident som var der for å gi åndelig og noen gangerpraktiskstøtte til de vanskeligstilte familiene. For president Callister var den omsorg som ble utvist, et betryggende tegn på at behov bledekketog at bønner ble besvart.Men de fysiske og følelsesmessige arrene etter katastrofen vilkanskjealdri forsvinnehelt. Det finnes mye smerte – men også håp og helbredelse,idet innbyggerne her arbeider og dyrker Gud sammen. De samoanske medlemmene av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige «har en bemerkelsesverdig tro på oppstandelsen,» sier eldste Callister i De sytti. «De har en bemerkelsesverdig tro på at Gud er god. De har en bemerkelsesverdig evne til å komme seg. Istedenfor å vende seg bort fra Gud, har de vendt seg til Gud.» For hver uke som går, vender livet litt etter litt tilbake til det normale i de tsunamirammede områdene av Samoa, Amerikansk Samoa og den tonganske øya Niuatopatupu. Tilgang til drikkevann er fremdeles en utfordring i noen områder, og lokale medlemmer og andre innbyggere er avhengige av lastebiler som leverer drikkevann. Alle har imidlertid tilgang til mat, sier eldste Brent H. Nielson i De sytti, som er annenrådgiver i områdepresidentskapet for Stillehavsområdet. «Generelt er medlemmene positivt innstilt,» sier han. Mange medlemmer i området har mistet sine faler – de tradisjonelle samoanske boligene med åpne sider. President Callister sier at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige planlegger å bistå med gjenoppbygging av 50 slike faler,herunderflere som vil huse tsunamiofre som ikke er medlem av Kirken. Kirken vil stå for bygningsmaterialene, «mens de lokale innbyggerne vil stå for mesteparten av arbeidet», sier han.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.