Pressemelding

Thomas S. Monson oppholdes som profet, seer og åpenbarer

Salt Lake City, Utah – Thomas S. Monson oppholdes som profet, seer og åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige under en høytidelig forsamling av Kirkens medlemmer over hele verden. Eldste D. Todd Christofferson nytt medlem av De tolv apostlers kvorum. Les mer

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.