Pressemelding

Thomas S. Monson kalt som kirkens 16. profet

Thomas S. Monson er blitt kalt som kirkens nye profet og president. Han har kalt President Henry B. Eyring, 74 år, som første rådgiver og President Dieter F. Uchtdorf, 67 år, som annen rådgiver.

Les mer på kirkens engelske nettsider.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.