Pressemelding

Skriftene, Internettutgave på norsk

Tre nye trippelkombinasjoner på Internett LDS.org inneholder nå trippelkombinasjonen av Skriftene på finsk, norsk og svensk. Det nylig utlagte materialet omfatter Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle, så vel som innholdsfortegnelsen, Veiledning til Skriftene, utdrag fra Joseph Smiths oversettelse av Bibelen, kart og andre studiehjelpemidler. Mange medlemmer som bruker Internett, har vært entusiastiske med tanke på å skulle få Skriftene på sitt eget språk på Internett, sier Rob Jex, koordinator for arbeidet med Skriftene. Han sier at Skriftene er lagt ut på Internett «ikke som en erstatning for [de trykte Skriftene], men som et studiehjelpemiddel». Bror Jex sier at en rekke faktorer kommer inn i bildet når man skal legge oversettelser ut på Internett, blant annet hvor mange medlemmer som snakker språket, hvor mange av disse medlemmene som har Internett-tilgang og hvor mye arbeid som skal til for å klargjøre teksten for digital konvertering. Det tar flere måneder for en komité av frivillige å klargjøre en oversatt trippelkombinasjon for bruk på Internett. Dokumentet blir så korrekturlest før det legges ut på nettet. Kirken har utgitt trippelkombinasjonen på 38 språk. Tolv av disse oversettelsene finnes nå på Internett: Dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, norsk, portugisisk, spansk og svensk. Du finner Skriftene på Internett ved å gå til scriptures.lds.org og velge ditt språk øverst til høyre.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.