Pressemelding

Åpent hus og invielse av Oquirrh mountain Utah Tempel

Templet vil ha åpent husfor offentlighetenfra Mandag, 1 Juni 2009,fram tilLørdag, 1 August 2009 (unntak for Søndager and Lørdag, 4 Juli 2009,og Fredag, 24 Juli 2009). Etter "åpent hus"vil templetbli formelt bli invietpå Fredag,Lørdagog Søndag, 14–16 August 2009.Totalt 12invielse sesjoner vil bliavholdt Det Første Presidentskap harogsåannonsertat"første spadestikk"forGila Valley Arizona Templetvilvære 14 Februar 2009kl. 9.00 Les mer(siden vises på englesk)

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.