Pressemelding

Oxford University og siste-dagers-hellige samarbeider om symposium om Kong Jakobs versjon av Bibelen

17. mai 2011 — Salt Lake City

Pressemelding

Arrangementet, som var et samarbeidsprosjekt mellom Harris Manchester College og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, markerte Bibelens innflytelse på kultur, religion og litteratur. En av Storbritannias fremste teologer, professor Alister E. McGrath, beskrev bakgrunnen for Kong Jakobs versjon av Bibelen og oversettelsesprosessen: “De [oversetterne] ante ingenting om at de utarbeidet en oversettelse som skulle dominere den engelsktalende verden i 300 år.” “Oversetternes hovedpoeng synes å ha vært å gjøre teksten tilgjengelig,” sa McGrath, og siterte 1600-tallets religionsforsker Miles Smith, som sa at Kong Jakobs versjon var “som å rulle bort stenen fra en brønn slik at alle kan drikke av den”.

Professor Jonathan Bate, litteraturekspert, foreleste om “de to pilarene i den engelske kultur”: Den “godkjente versjon” av Bibelen – utarbeidet på oppdrag av kong Jakob I – og William Shakespeares verker. Professor Bate spøkte: “Den godkjente versjon er unntaket som bekrefter regelen om at intet stort litterært verk noensinne er skrevet av en komité!”

Professor John S. Tanner, akademisk leder ved Brigham Young Universitys, redegjorde for den innflytelse Kong Jakobs versjon har hatt i Amerika. “Den har hatt en dominerende innflytelse på vår kultur,” sa han. Professor Tanner gikk nærmere inn på bokens rolle i livet til fire fremtredende personer i USAs historie: John Winthrop (“pilegrimen”), Joseph Smith (“profeten”), Abraham Lincoln (“presidenten”) og Martin Luther King (“predikanten”). Eldste Kenneth Johnson, et emeritusmedlem av De sytti, bar sitt personlige vitnesbyrd om Bibelen. “Den har forandret meg etter hvert som jeg har lært det den forkynner,” sa han. “Bibelen bærer vitnesbyrd om Jesus Kristus som Guds Sønn. Boken er en kanal for inspirasjon og åpenbaring.” Arrangementet omfattet også utstillinger av historiske bibler ved Harris Manchester College og Oxford Universitys Bodleian-bibliotek. Symposiets deltagere fikk se det eneste gjenværende eksemplaret av de 40 biskopbiblene fra 1602, som ble brukt av oversetterne av Kong Jakobs versjon, og var markert med forslag, strykninger og endringer. Det var også utstilt en tidlig utgave av Kong Jakobs versjon, Martin Luthers bibel fra 1522 og George Frideric Händels dirigenteksemplar av Messias.


Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.