Pressemelding

Nytt områdepresidentskap

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Europa har fått ny ledelse. Den består av den nye presidenten for området Europa, eldste Erich Kopischke og hans rådgivere eldste Gerald Caussé og eldste Jose Teixeira. De administrerer alle Kirkens anliggender i området Europa.


Følg denne koblingen for å se en ny videosnutt om presidentskapet og hva de gjør.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.