Pressemelding

Ny undersøkelse omkring mormonenes frivillighetsarbeide

Undersøkelsen som bl.a.ble utført avRam Cnaan, professor på universitetet i Pennsylvania, samlet data fra 2. 664 aktive SisteDagersHellige spredt rundt i hele USA. Undersøkelsenkonkluderer med at aktive Siste Dagers Hellige bidrar mer med både tid og penger enn mennesker fra andre religioner. Du kan lese mer om undersøkelsen på

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.