Pressemelding

Møtehus totalskadet i brann - gjenoppbygget

Søndag 16. januar 2011 ble et nytt møtehus innviet i Tampere i Finland. President Erich Kopischke, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges leder i Europa, innviet bygningen. Den nye bygningen ble oppført etter at den tidligere bygningen brant ned. Sent om kvelden 5. januar 2008 startet to unge menn på 18 og 19 år brannen som ødela bygningen. Brannen, som ble startet i en søppelkasse, spredte seg raskt til resten av bygningen, og neste morgen lå møtehuset i aske. Noen få gjenstander ble reddet -- et bilde av Jesus ved brønnen, et håndknyttet teppe laget på 1970-tallet, mikrofilmruller og noe utstyr fra slektshistorisk senter i underetasjen.

Foto: Eldste J. Glade Peterson

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.