Pressemelding

Mormonernes legtjenester

Med tanke på journalister, opinionsledere og andre følger det nedenfor en oversikt over hvordan Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige styres og ledes lokalt.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.