Pressemelding

Mormoner i Italia gleder seg over Kirkens nye “offisielle” status i landet

Som Maurizio Ventura, leder for forsamlingen i Pisa, forklarte, er “intesaen oppfyllelse av en etterlengtet velsignelse”. Denne juridiske status gir Kirken større frihet til å gjøre mer godt, både som kirkesamfunn og som en sosial institusjon.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.