Pressemelding

Klok forvaltning av penger i vanskelige tider

Klok forvaltning av penger i vanskelige tider

SALT LAKE CITY 24. September 2008 Nye studier viser at en av fire amerikanske arbeidere er alvorlig bekymret for sin egen økonomiske situasjon. Legger man så til usikkerheten rundt verdensøkonomien, ser man stadig større behov for å forbedre den enkeltes og familiens økonomistyring.

Richard W. Ebert jr., leder for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges arbeidsformidlingstjeneste, sier: "Økonomiske problemer er en kilde til store bekymringer og er utvilsomt en viktig faktor i familie- og arbeidsrelaterte problemer. Dersom de ikke løses, kan de føre til overveldende gjeld og skilsmisse."

På grunn av dette har Kirkens ledere i en årrekke rådet sine medlemmer til å forberede seg for vanskelige tider ved å unngå økonomiske problemer og bli mer økonomisk stabile. Nylig publiserte Kirkens øverste ledelse brosjyren Forbered alt som er nødvendig -- Familiens økonomi for å hjelpe medlemmene å forvalte sine ressurser.

Brosjyren råder familier til å "forberede [seg] til dårlige tider ved å ta [sin] økonomiske situasjon opp til vurdering. Vi ber dere inntrengende om å være forsiktige med å bruke penger, og være disiplinerte når dere gjør innkjøp for å unngå gjeld. Betal gjelden så fort dere kan, og befri dere fra denne trelldommen. Spar litt penger regelmessig for gravis å bygge opp en økonomisk reserve. Hvis dere har betalt deres gjeld og har en økonomisk reserve, selv om den er liten, vil du og familien føle dere tryggere og nyte større fred i sinnet."

Brosjyren finnes på Kirkens velferdstjenestes nettsted på

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.