Pressemelding

Kirken senker alderen for å tjene på misjon

Som et ledd i å øke muligheten for flere av de unge medlemmene av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige til å kunne tjene på misjon, annonserte president Thomas S. Monson under lørdagens morgenmøte at aldergrensen for åtjene som misjonærer senkes med umiddelbar virkning. Dette betyr at unge menn nå kan starte sin tjeneste som 18 år gamle, mens kvinner kan reise ut som 19 år gamle.Dog settes det som et krav at misjonærer skal ha fullført high-school eller tilsvarende utdannelse først.

Tidligere var grensen 19 år for menn og 21 årfor kvinner.

Kirken håper med dette å signifikant øke antall misjonærer som vil tjene ved å øke mulighetene for når man kan starte sin tjeneste.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.