Pressemelding

Kirken redegjør for deltakelse i ekteskapslovgivning

SALT LAKE CITY – I dag korrigerte Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige feilaktige nyhetsreportasjer angående sin endelige rapport om bidrag til koalisjonen ProtectMarriage. Fredag 30. januar leverte Kirken sin endelige rapport om sine bidrag (ingen av disse var i form av penger) til koalisjonen ProtectMarriage.com. Rapporten, som ble levert før tidsfristen 31. januar, viser i detalj donasjoner i naturalia på til sammen $ 189903,58. Verdien av Kirkens donasjoner i naturalia (ikke i form av penger) er mindre enn en halv prosent av de samlede midlene (ca. $ 40 millioner) som ble innsamlet til «Yes on 8»-kampanjen. Kirken gjorde ingen kontantbidrag. Ettersom mediedekningen av dette gikk sin gang uten kommentar fra Kirken, skulle følgende uttalelse fra Kirken sette denne saken i sammenheng og bidra til en korrekt fremstilling:

Fox13(Utah):«Dokumentene viser at beløpet mormonkirken bidro med, er større en det som opprinnelig ble oppgitt.»

Faktum:Kirken skulle, i likhet med andre organisasjoner på begge sider av saken, avgi offentlig rapport om disse bidragene innen tidsfristen 31. januar.Kirken har sendt de nødvendige rapportene gjennom hele kampanjen. De tidligere bidragene som «opprinnelig ble oppgitt», ble rapportert for spesifikke tidsperioder forut for denne siste rapporteringsperioden, slik loven krever. Andre grupper leverer også sine endelige bidragsrapporter i dag.

San Francisco Chronicle:«Representanter for mormonkirken, som granskes av delstatens kommisjon for rettferdig politisk praksis, innrapporterte fredag nesten $ 190000 i støtte som tidligere ikke var oppgitt, til den vellykkede kampanjen for lovforslag 8, som gjorde ekteskap mellom personer av samme kjønn ulovlig i California.»

Sacramento Bee:«Avsløringen kommer midt under delstatens kampanjetilsyns etterforskning av om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har overtrådt delstatens lover ved å ikke vise full åpenhet rundt sitt engasjement i kampanjen.»

Faktum:Denne rapporten kommer på ingen måte som et resultat av etterforskningen som drives av Californias kommisjon for rettferdig politisk praksis. Mange organisasjoner sender inn sine rapporter i dag for å overholde den tidsfrist som er fastsatt ved lov. Vi mener at vi har fulgt Californias lover.

KFMB 760 AM(San Diego):

«Mormonkirken ga en feilaktig fremstilling av hvor mye den brukte i kampen for lovforslag 8.»

«Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige påsto tidligere at bare ca. $ 2000 ble brukt til støtte for denne saken.»

365Gay: «Mormonkirken innrømmer å ha brukt 100 ganger mer i forbindelse med lovforslag 8 enn det som ble rapportert.»

Faktum:Igjen ble den tidligere rapporten av donasjoner i naturalia levert før en tidligere tidsfrist. Faktum er at den tidligere rapporten viste i detalj bidrag på over $ 50000 av det totale bidraget på $ 189903,58. Denne ukens rapport viser bidrag i en annen tidsperiode, hvor tidsfristen var 31. januar. Andre grupper har også sendt sine endelige bidragsrapporter denne uken.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.