Pressemelding

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige reagerer på tragedie

Et kondolansebrev er sendt til den norske regjering på vegne av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Norge. Kirken planlegger en blodgiverdag for å hjelpe helsevesenet og for å vise respekt overfor de skadde og omkomne. Kirken tilbyr også Hjelpende hender-grupper som kan yte hjelp og støtte i områder hvor det er behov for dem.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.